You are currently browsing the monthly archive for februari 2014.

En viktig miljöfråga är sanden. Detta material för betong, glas och annat. Många av våra hus och våra vägar är baserat på sand som råvara. Men sanden håller på att ta slut. Den sand vi använder att bygga med kommer från haven, för den har en fyrkantig struktur (sanden i öknarna är polerad och rund, den kan vi inte bygga med för den hakar inte i varandra och bara blåser runt). Upptagningen av sand har en kraftfull negativ påverkan på marint liv, plus att det förstör sandsträndernas och kustlinjernas naturliga ”intelligens” – dvs vattnet och sanden hänger ihop. Denna dokumentär väcker frågor, men innehåller även lösningar – vi kan mala ner glas och andra sandprodukter och återanvända dem så att de blir som sandkorn igen. Vi behöver även hitta nya lösningar för att bygga så vi minskar sandberoendet.

SVT har nyligen visat en intressant dokumentär som belyser miljöproblematiken med sanden.
http://www.svt.se/dokument-utifran/se-program/del-1-1148

Raphael Mabo

 

Annonser

Sara Widén (Enhet) diskuterar dagens politiska klimat utifrån vetenskap om relationer och påverkan, att vi människor är reaktionella snarare än rationella. Det är en intressant artikel då den visar på att vi människor, inte minst i politiska sammanhang, påverkas av vår omgivnings ramsättande. Denna påverkan kan vara medveten eller omedveten. Om vi blir medvetna om vårt inre, att vi medvetandegör våra reaktioner och vår kommunikation, så tror jag att vi även kan börja diskutera inom politiska sammanhang om den gängse kulturen av smutskastning och polemisk retorik för att plocka poänger på varandra, hjälper eller stjälper en debatt och diskussion framåt som genererar lösningar. Medvetenhet är ett steg för förändring. Jag tror att den politiska kulturen skulle må bra av en förändring för mer samarbete, samverkan och fokus på lösningar än raljering.

Raphael Mabo

Annonser