Nu har min C-uppsats i etnologi blivit registrerad i DIVA-systemet: 
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:704022

Varmt tack till informanter och alla som varit med och hjälpt till!

Tyvärr lägger inte institutionen upp C-uppsatser i fulltext, kontakta mig (eller etnologiska avdelningen vid Uppsala universitet) om du vil läsa den. 

Raphael Mabo

 

Annonser