You are currently browsing the monthly archive for juli 2014.

Idag läste jag en utmärkt artikel i Feministiskt perspektiv om den ökande rasismen i Sverige, en text som hade flera bra förslag. Vad texten dock inte går in på, det är orsaker till rasism, diskriminering och förtryck. Texten koncentrerar sig på symtomen och lindring av dessa, men vad som också behövs tror jag är en djupgående förändring där människor allt mer kan inkluderas i en trygghet och känna att de har makt och inflytande över att förändra och påverka sina liv.

Jag tror att det är avsaknad av grundtrygghet som gör att människor ser ett hot i andra människor, etniciteter, kulturer, religion och livsåskådning än det som gäller inom den grupp man själv räknar sig till. Därför tror jag på bl a basinkomst som en grundtrygghet för alla, ett enklare system än dagens myriad av bidragssystem och -lösningar. Jag tror att ju mer komplicerat ett system är, desto mer göds misstankar om att det är några som utnyttjar och får extra fördelar över andra där vissa grupper av människor ställs mot andra grupper av människor.

Partiet Enhet har lösningar i sitt partiprogram, lösningar som innebär en genomgripande förändring för hela samhället med ett nytt ekonomiskt system med basinkomst, naturresursavgift, förändring av skola och sjukvård m. m.

Raphael Mabo

Annonser

En positiv nyhet och ett projekt jag helt klart tror på – unga människor som möter varandra över religions- och trosgränser, bygger broar och samtalar. Detta tror jag att vi behöver mer av i Sverige, mötesplatser där vi kan mötas och lära känna varandra.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/over-religionsgranserna

Raphael Mabo

Jag ser av och till på internet diskussioner och åsikter där människor uttrycker en längtan efter frihet. Vad är frihet? Vad innebär det och vad händer om människor är oense om vad det innebär? Från mitt perspektiv så finns det ingen absolut sanning om vad frihet är och inte är, ”frihet” är för mig inte ett absolut begrepp som är lika för alla människor. Jag tror inte på absoluta universella sanningar.

För mig innebär att om vi har ett samhälle uppbyggt på frihet, så bör vi i detta ha en medvetenhet och överenskommelse om att vi människor påverkar varandra, djur och naturen – med allt vi tänker, känner, uttrycker och gör. Mitt personliga synsätt här, det är att ingen människa är en verklig separerad individ utan vi alla ingår i kollektiva system för vi är en del av världen. Detta gör att verklig frihet i betydelsen att vi alla kan leva våra liv hur vi vill utan att ta hänsyn till andra människor, djur och naturen, är en frihet som inte i praktiken är funktionell då det kan leda till destruktion för andra.

Så i frihet ingår för mig att vi lever i respekt och hänsyn till andra människor, naturen och djuren. En person som överutnyttjar naturen, som förstör naturen, den påverkar livsmiljön negativt för andra människor, djur och natur. Jag ser det som att den personen kränker andras frihet.

Jag tror att det finns en poäng i att se naturen som en levande varelse, som också har sina rättigheter och sin frihet, och även att se och respektera djurens rättigheter och frihet. Dagens djurhållning anser jag kränker djurens rättigheter, och dagens gruvbrytning anser jag kränker naturens rättigheter och rätt till frihet.

Jag tror på att vi människor behöver göra överenskommelser med varandra, med naturen och med djuren, det vill säga att vi ingår avtal som sätter definitioner och ramar för vad som menas med frihet, ansvar, respekt och rättigheter. Att vi människor behöver komma överens om vad detta innebär. En stöttefråga kan vara, vem avgör när olika människor har olika uppfattningar om detta, när en säger friheten är kränkt och en annan nekar? Jag har ingen bra lösning på det, men jag tror på någon form av struktur som människor är överens om.

Raphael Mabo

Annonser