You are currently browsing the monthly archive for september 2014.

Det är måndag idag och många vaknar upp till ett Sverige där det politiska landskapet har ritats om. Låt oss möta och inkludera våra medmänniskor oavsett etnisk bakgrund och religion, låt oss fortsätta och expandera vår tro på ett öppet Sverige där vi respekterar människors rätt till eget val av religiös tro och livsåskådning, ett Sverige där vi respekterar människors mångfald och där vi alla får plats oavsett hudfärg, etnisk eller kulturell bakgrund, könsidentitet och sexuell läggning. Ett Sverige av färgglädje och mångkulturens rikedom.

Jag tror på mångfald och mångkultur, att människor blandas och möts oavsett hudfärg, religiös tro, livsåskådning, könsidentitet eller sexuell läggning. Ute i naturen så är mångkultur en garanti för överlevnad och expansion av livet, medan monokultur dör undan och förlorar sin styrka och kraft. Mångkulturen är mindre sårbar än monokultur för förändringar i världen, mångkulturen är mer anpassningsbar och klarar utmaningar bättre. 

Jag tror på mångkultur inte bara gällande växter och andra djur än människan. Vi lever i en värld av klimatförändringar och begränsade naturresurser. För att klara dessa utmaningar tror jag inte på att skapa murar mellan länder och folk, jag tror att vi behöver varandra för att hitta vägar framåt, jag tror på samarbete och samverkan. 

Religionsfriheten är en viktig del för mångfald och mångkultur, rätten för människor att själva välja livsåskådning och tro, rätten att bygga tempel och religiösa byggnader andra än kristendom och rätten i detta även att inte ha någon religiös tro. Rätten att avstå från att fira julafton med Kalle Anka, rätten att avstå från sill på midsommar eller ägg på påsken. 

Kultur och traditioner förändras, vi lever i en värld där vi inte längre är isolerade från omvärlden. En rätt ny tradition som Sverige har importerat är Halloween, när jag var barn firade vi Alllhelgona och vi klädde inte ut oss till spöken och vampyrer för att knacka dörr och få godis. Men traditioner förändras, det är naturligt för oss människor att ta in influenser från omvärlden och skapa nya traditioner, nya kulturella yttringar och expandera våra uttryck. 

Jag tror att det tillhör människans natur att ta intryck av omvärlden, och idag med internet och andra mediakanaler så är vi mer exponerade för omvärlden än tidigare. Kultur och traditioner förändras och är i en dynamisk rörelse, det ser jag som ofrånkomligt. Vi kan välja att försöka stänga dörrarna för omvärlden som knackar på, eller öppna våra dörrar och bejaka mångkulturen och mångfalden och le mot våra medmänniskor. 

Jag tror på att öppna våra dörrar och att öppna våra hjärtan.

Annonser

I den politiska debatten inför årets riksdagsval så har rösterna höjts för att flyktingar innebär höga kostnader och att vi därför ska börja stänga dörrarna till Sveriges gränser. När jag läser ekonomisk forskning och forskning om invandring och flyktingar, så ser jag en helt annan bild än den bild som utmålas av politiker som vill stänga Sveriges gränser. 

Forskning visar att flyktingar och invandrare är positivt för Sverige, att detta är människor med resurser som bidrar till samhällets växande och därmed inte enbart innebär kostnader utan faktiskt även om intäkter och expansion av de resurser som Sverige har.

http://www.metro.se/nyheter/migrationsforskare-positiv-till-rekordhog-invandring-i-fjol/EVHnbs!7XAlnBF0g1yw/

Jag tycker det är viktigt att lyfta fram att alla människor är värdefulla, att alla människor innebär resurser och jag önskar att vi kunde bygga ett samhälle där vi bättre tar vara på dessa resurser än vi gör idag, istället för att göra hjälpsökande människor till teknikaliteter i bokföringen. 

Ett allt vanligare argument är att vi ska stänga gränserna för att hjälpa människor i sina närområden. Jag anser att vi ska ha öppna gränser för människor har rätt att söka hjälp och bo var de önskar i världen. Jag tror inte på att staten ska bestämma över till vilka länder männisor ska söka sig för hjälp, utan det är något som människor borde få välja själva.

Vi har ansvar för att ta emot de som söker sig hit och att hjälpa dem på bästa sätt. Samtidigt som vi gör detta kan vi självfallet bidra med ekonomiska medel för att förbättra livskvaliteteten för människor i deras närområden, det ena motsäger inte det andra – vi kan och vi bör göra både och. 

Men för mig är det inte rimligt att över 80 procent av världens flyktingar tas emot av världens allra fattigaste länder och de får trängas på liten yta i förläggningar med dålig sanitet, bristande matförsörjning, brister i sjukvård och mänskliga resurser. Istället bör vi bli fler länder i världen som öppnar gränserna, även världens rikaste länder bör öppna gränserna och ta emot människor som behöver hjälp och som flyr därför att situationen i deras hem är ohållbar. Samtidigt med detta bör vi agera för mer fred och mer fördelning av jordens resurser för att människor ska slippa fly för sina liv.

Jag hoppas att vi tillsammans kan bygga ett samhälle där vi bryr oss om varandra och där vi ger varandra lika möjligheter att följa våra drömmar och göra vårt bästa av livets resa, oavsett etnisk bakgrund, kulturell tillhörighet, könsidentitet, sexuell läggning, religiös tro eller livsåskådning. 

Det är nu söndag den 14 september som vi tillsammans i Sverige väljer inriktning på politiken och samhället för de närmaste åren. Det är ett viktigt val och att rösta är en viktig handling. 

Så här inför valet har invandring och flyktingmottagande blivit ett ämne som debatteras fligit, och jag reagerar på att den politiska retoriken främst handlar om kostnader och inte om intäkter. Det utmålas från politikerhåll att ha öppna gränser och ta emot människor kostar en förfärligt massa pengar.

När jag hör tal och läser artiklar, så slås jag av att det finns en parameter som saknas – nämligen intäkterna. Det finns alltså en idé här om att varken invandrare eller flyktingar genererar intäkter till samhället. Nu känner jag till flera invandrare och flyktingar som arbetar, har lön, driver egna företag och betalar skatt till samhället samt sätter människor i arbete som i sin tur får lön och betalar in skatt till samhället. Alla dessa osynliggörs i debatten. 

Det finns beräkningar på detta, ekonomiska rapporter som faktiskt visar att flyktingar och invandrare inte enbart innebär kostnader för samhället utan även innebär att de drar in pengar till samhället och skapar ett mervärde på många sätt. 

http://www.europaportalen.se/2013/06/invandring-en-lonsam-affar-for-skattebetalare

Förutom det rent ekonomiska värdet, så ger de även till samhället genom att de innebär ett bidrag i form av fler idéer, sätt och möjligheter. 

Sverige är ett mångkulturellt samhälle som har utvecklats genom att Sverige har tagit intryck av omvärlden. Sverige har inte varit ett land med murar omkring sig där vi inte tillåter oss att berikas av omvärldens influenser. Ur denna aspekt så kan det sägas att det inte är svenskt att stänga gränser, stänga dörrar och skapa murar mot andra människor och kulturer. 

Vi lever i en värld där vi omöjligt kan värja oss från andra kulturer och idéer. Vi har världen omkring oss genom internet, böcker, filmer och våra möjligheter att enkelt resa runt hela världen på bara några timmar.  

Det har visats att de länder som för en nationalistisk politik där man tror på assimilering av människor till en homogen kultur där alla har samma religion, värderingar, kulturella uttryck och delar samma traditioner, kläder och livsstilar, det är länder som också har begränsat yttrandefriheten och medborgarnas frihet gällande resor, internet och kultur. 

Jag tror inte på den vägen framåt för oss människor. Jag tror på brobyggande och mänskliga möten där vi ser att vi alla är människor som i grunden tillhör samma familj och därmed är släkt med varandra.

Avslutningsvis så kan det vara värt att notera att av alla de invandrare som kommer hit till Sverige så står utomeuropeiska flyktingar bara för en liten del. De allra flesta invandrarna är återvändande svenska medborgare, och den näst största gruppen är invandrare från de nordiska grannländerna. De siffror som brukar presenteras som evidens för att vi har en ”massinvandring” gör inte denna åtskillnad.

Jag tar ett tydligt politiskt ställningstagande för en generös och förbättrad mottagning av människor som söker sig till Sverige, att vi tillsammans samverkar och samarbetar för att skapa möjligheter och tillfällen för så många som möjlgt att må bra, trivas och få följa sina drömmar. Ett samhälle där alla är välkomna oavsett var man är född, kulturell bakgrund, religiös tro eller världsåskådning, könsidentitet eller sexualitet. 

Jag har gjort mitt val för den riktning som jag tror på för ett mänskligt Sverige. Jag ber att du inför valet reflekterar över vilket samhälle du vill ha och vilken vision som ska leda politiken framåt. 

Jag tror på kärlekens väg framåt.

Raphael Mabo

Annonser