You are currently browsing the monthly archive for februari 2015.

I Europa är muslimer, judar, romer och andra minoriteter utsatta för diskriminering och förtryck. Det finns en stark våg av monokulturell nationalism som ännu mer vill exkludera människor, stängra gränser och göra det obekvämt för de som har ”fel” etnisk, kulturell eller religiös bakgrund. I Europa ökar våldet och konflikterna mellan grupper, det finns frustration och rädslor som kommer till uttryck.

I Europa idag ökar antisemitismen. Judar beskylls från både den yttersta högern och den yttersta vänstern för att styra världen och vilja göra mänskligheten till slavar. Judar beskylls för kapitalismen, marxismen, nazismen och judar skuldbeläggs kollektivt världen över för konflikten i Gaza och mellan Israel och Palestina. Detta är en förföljelse som har hänt under århundraden och det fortsätter även idag år 2015 och i Sverige.

Islamofobin ökar i Europa och muslimer skuldbeläggas kollektivt så fort någon muslim begår brott. Det finns en alltmer uttalar förväntan och press på muslimska församlingar att ta avstånd varje gång en muslim begår ett brott. Jag tänker, när ungdomar som är svenska medborgare åker ner till Europa på sportlovet, köper billig sprit och super och förstör omkring sig, så är det ingen som förväntar sig att den svenska regeringen varje gång ska ta avstånd och be om ursäkt för detta beteende. Men muslimer världen över görs ständigt till kollektivt ansvariga för de som begår brott.

Även romer i Europa förtrycks och bestraffas kollektivt. I Ungern finns en ny lagstiftning som innebär att om en rom begår ett brott, så ska den personens familj och släkt också bestraffas, de förlorar eventuella statliga bidrag och liknande. I Rumänien

Det finns de som menar att lösningen på Europas problem är en förstärkning av monokulturen, jag menar att det är nationalismens monokulturella strömningar som är problemet därför att det exkluderar människor. Lösningen är därför en inkluderande mångfald och mångkultur där människor känner att de får plats och har utrymme att leva efter sina hjärtan.

Vi är mångkulturella och mångfaldiga i vår natur när vi föds, allt är öppet och fritt. Det är vuxna som lär barn att exkudera andra människor, det är vuxna som har ideologier och tankekonstruktioner som innebär att det finns människor som är bättre och som är sämre än andra, det är vuxna som förklarar varför barnen ska tycka illa om eller fjärma sig från människor av viss etnicitet eller religion. Det är vuxna som präglar barnen och lär dem begränsade normer och attityder, som i förlängningen skapar konflikter, utanförskap och exkludering av andra människor.

Ibland tänker jag att det är barnen som är mer vuxna och kloka än vi vuxna är…

 

 

 

 

 

 

Annonser
Annonser