Jag tror att sommaren 2015 kommer att gå till historien som hatets sommar, det var sommaren därfördämningarna brast och vanliga svenska medborgare spydde ut sig hat och aggressioner på sociala forum som formligen exploderade i beskyllningar och lynchstämning. Misstänkta döms ut som brottslingar innan ärendet ens har prövats i domstol, oskyldiga blir mordhatade, polisen blir anklagad för att ljuga när de inte hittar bevis för en påstådd våldtäkt. Det sprids en misstro mot ”gammelmedia” där högerextrema hatmedier som Avpixlat, Fria Tider, Nyheter Idag, Samtiden, Exponerat med flera, ses som mer trovärdiga för att de bekräftar svenskars fördomar mot flyktingar och invandrare som våldsamma brottslingar. Våld och brott som utförs av etniska svenskar ses samtidigt mellan fingrarna, och försvinner bort i mediabruset.

I Sverige ökar hatet mot asylboenden, asylsökande och mot flyktingar som ses som ett hot mot den svenska kulturen. Flyktingar och invandrare beskylls för att vara kriminella och våldtäktsmän. Vi ser ett kollektivt skuldbeläggande av utomeuropeiska asylsökande, flyktingar och invandrare som grupp.

Det är lätt att låta känslorna dra iväg med en när man är upprörd. När Israel besvarade elden från Hamas och dödade oskyldiga under förra sommaren så protesterades det mot svenska judar. Det är som om mina släktingar i USA skulle hållas ansvariga för om den svenska regeringen skulle använda våld. De höjda rösterna mot asylsökande, flyktingar och invandrare är lika fel.

Detta kollektiva skuldbeläggande och hat gynnar extremism och radikalisering. Särskilt utsatt är muslimer genom att islam och muslimer i Sverige skuldbeläggs kollektivt för extrema terroristers handlingar. Ju mer trycket hårdnar mot muslimer, ju mer religionsfriheten inskränks, ju mer motstånd, diskriminering och förtryck av muslimer som sker i Europa – desto mer växer och stärks terrorister som IS. Det växande motståndet mot islam och de höjda rösterna för uteslutning av muslimer, är reklam för IS. Unga svenskar som känner tryck mot islam och mot sig själva, som vill besvara hatet de får, hatet de möts av i samhället, som känner behov av att försvara sig, sina traditioner och sin religion mot hatet – de söker sig till IS som blir en motrörelse. Ju hårdare trycket ökar mot islam och muslimer desto mer växer IS.

IS och liknande rörelser har sin rekryteringsbas hos framförallt unga muslimer som inte ser en framtid för dem, som känner ett utanförskap, som blir diskriminerade och förtrycka i samhället på grund av sin religiösa tro. Det är unga vuxna som inte får jobb och inte inkluderas och välkomnas i samhället på grund av att de är muslimer. När en rörelse säger att de vill kämpa för dem och försvara dem, när en rörelse säger att de ska slå emot motståndet och få bort allt förtryck och diskriminering av dem och ge dem en framtid, så kan detta te sig lockande för unga vuxna utan hopp, som inte ser en framtid och som inte ser någon mening med sina liv. Eftersom IS har intresse av att växa och få fler rekryter, så applåderar de över det växande motståndet mot islam och kollektivt skuldbeläggande av muslimer. Det ger kraft och motivation till den kamp som IS anser sig föra.

Det är samma mekanismer som gör att militanta högerradikala nationalistiska rörelser ökar i Sverige. Framförallt ungdomar och unga vuxna i utanförskap som hittar en rörelse som kapitaliserar på rädsla och kanaliserar deras frustration, och de köper retoriken med en förenklad världsbild och förenklad lösning på komplexa problem.

Därför säger jag – låt oss besinna oss nu. Låt oss upphöra med kollektivt skuldbeläggande och exkludering av människor. Låt oss istället börja agera för ett samhälle som verkligen agerar för att inkludera människor och ge dem hopp om en framtid. Ett samhälle där varje människa, absolut varje ungdom och ung vuxen, känner sig välkommen i samhället, ett samhälle som ger människor möjligheter, stöd och framtidstro – oavsett etnisk bakgrund, religion, livsåskådning eller sexualitet.

Det är så vi drar undan benen för olika militanta grupper som lockar människor i utanförskap. Det är så vi säkrar freden, välfärden och tryggheten i samhället. Inte genom hat, kollektivt skuldbeläggande och exkludering, utan genom kärlek från samhället och inkludering. Ett samhälle som respekterar religionsfriheten, de mänskliga rättigheterna och som ser varje människa som värdefull. Ett samhälle som ger människor en stabil grundtrygghet. Vi vuxna har ett ansvar att säga nej till hat och ja till kärlek!

Raphael Mabo
Fil. kand. humaniora och samhällsvetenskap.
Coach i personlig utveckling.

Annonser