You are currently browsing the monthly archive for september 2015.

Myten om att Halal-slakt är värre djurplågeri än annan slakt
Svenska nationalister vill gärna skaffa sympati för sin sak genom att hävda att halalslakt av djur skulle vara värre djurplågeri än annan slakt i svenska slakterier. De sprider myten om att halal innebär att djuret åderlåts medan det är levande och att det dör till följd av blodbristen. Professionellt utförd halalslakt innebär att djuret först dödas och sedan åderlåts / tappas på blod. Det första snittet i djuret sker på ett sådant sätt att djuret dör omedelbart, och därefter rinner blodet ut när djuret redan är dött.
I slaktande på ”svenskt” sätt används bultpistol för att bedöva djuret, även elchocker förekommer. Dessa metoder innebär skador på djuret och djuret får dessutom en hemsk och traumatisk upplevelse med sig in i döden. Ändå påstås det att denna slaktmetod skulle vara betydligt mer skonsammare för djuret och att muslimer är djurplågare.

Som vegan anser jag att ingen slakt per definition kan vara skonsam, men om vi pratar ”grader i helvetet” så ser jag halalslakten som minst dålig då döden där sker snabbast utan att man skadar djuret först.

Myten om att alla våldtäkter begås av muslimer

En annan väldigt vanlig myt är detta om att våldtäkter i Sverige, Danmark och Norge begås av muslimer, antingen påstås att det är alla våldtäkter eller de flesta. I denna myt ingår att svensk media mörkar fakta om bristerna i det mångkulturella samhället och att Danmark och Norge är mer ärliga.

Nu för varken Danmark, Norge eller Sverige statistik över om en misstänkt eller dömd tror på religion, så det finns inget statistiskt underlag som ger stöd för myten om den muslimske våldtäktsmannen. Gällande detta med religiös tillhörighet, det brukar påstås att om man kommer från ett muslimskt land så är man automatiskt en religiös muslim. Länder som har islam som statsreligion har även andra religioner, så även om man är född i ett muslimskt land så innebär inte detta per automatik att man är muslim. Och om man är muslim, så innebär inte detta per automatik att man är religiös eller tror på Gud. I Sverige så ansluts de flesta infödda barn till Svenska Kyrkan genom dopet, men de flesta svenskar är inte religiösa kristna utan sekulära kristna. Att man är född in i en viss religion det innebär alltså inte automatiskt att man är religiös. Så även om vi har en brottsling som är född i ett muslimskt land så innebär inte det att han är muslim eller ens att han är religiös och tror på Gud.

I Sverige har vi ca 500 00 som har kommit från länder med Islam som statsreligion, och av dessa är ca 110 000 medlemmar i en muslimsk förening eller församling. Ca 25 000 räknas som ”praktiserande muslimer” vilket definieras som regelbundet går på fredagsbönen och varje dag hörsammar koranens bud. Många som har flytt från muslimska länder har gjort det för att de inte är troende och har avsagt sig religionen. Det finns de som vill räkna medlemsskap i församlingar som ”praktiserande”, men tittar vi på kristendom i Sverige så är en majoritet av infödda svenskar medlemmar i Svenska kyrkan och därmed medlemmar av en församling, samtidigt som långt ifrån alla dessa är religiösa, troende eller praktiserande av kristendom, det är liknande hos muslimer – medlemsskap i en församling innebär inte automatiskt att man är djupt troende eller religiös, det kan lika gärna handla om tradition och vana, en kulturell gemenskap och sammanhang än att man lever efter religionens bud i sin vardag.

Verkligheten är att de allra flesta flyktingar och invandrare, oavsett härkomst, följer lagarna i samhället. De allra flesta brotten och våldtäkterna begås av infödda medborgare, inte av flyktingar och invandrare. Detta är naturligt då de infödda är många fler i antal. Om vi nu istället för att räkna absoluta tal tittar på i förhållande till varje grupps storlek så hittar vi något intressant. Här kan vi se att människor med utländsk bakgrund är s k överrepresenterade, det innebär att det är fler som har utfört brott i förhållande till sin folkgrupp än genomsnittet för riket. Har då nationalisterna och högerextremisterna rätt, flyktingar och invandrare är mer brottsbenägna än andra? Nej, för om vi nu tar in aspekten socioekonomiska förhållanden så klarnar bilden:

Personer som har svaga socioekonomiska förhållanden och trassliga familjebakgrunder är mer brottsbenägna än andra, de är överrepresenterade i brottsstatistiken. Och det gäller även infödda svenskar med bristande socioekonomiska förhållanden och trasslig familjebakgrund. Vi kan även se här att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i att ha svaga socioekonomiska förhållanden och trasslig familjebakgrund. Vi kan även se att män är överrepresenterade i brottstatistiken, och särskilt gällande grova våldsbrott och våldtäkter. Detta oavsett var männen är födda.

Brottsbenägenhet är följaktligen inte alls kopplad till etnisk-, kulturell- eller religiös bakgrund, utan det handlar om hur väl integrerade de är i samhället. Det handlar om att personer som lever i utanförskap och exkludering, personer i fattigdom, som har varit arbetssökande länge, som inte har kommit in på arbetsmarknaden och har ont om pengar, är de som är mest benägna till att begå brott. Personer med trassliga familjer där föräldrarna är arbetssökande, sjukskrivna eller är drogberoende. Och detta gäller oavsett om man har en utländsk bakgrund eller om man är infödd, mönstret är samma oavsett i vilket land som man är född.

Det är fler personer med utländsk bakgrund som befinner sig i utanförskap i samhället i förhållande till sin folkgrupp än infödda svenskar. Orsaken till detta är till stor del rasism och främlingsfientlighet. Infödda svenskar är dåliga på att anställa personer med utländsk bakgrund. Den som är utanför och exkluderad från samhällets gemenskap, den som inte ser hopp för framtiden, det är en person som mår dåligt, som är frustrerad, som saknar hopp om framtiden och försöker lösa sin situation på något sätt, hitta en väg framåt – och det kan leda till brott, konflikter, våldtäkter. Våldtäkt handlar mycket om makt, känna makt över en annan människa.

Vi löser detta genom ett mer humant samhälle som inkluderar människor, alla människor oavsett var de är födda. Ett samhälle som ger mer stöd till utsatta grupper.

Annonser

Flyktingläger är en förvaringsplats för människor, i praktiken fungerar de som en form av öppna fängelser. Många människor lever hela sina liv i flyktingläger och kommer aldrig därifrån. Jag menar att ett flyktingläger, en tältstad, inte är samma som att ha ett riktigt hem eller att skapa sig en riktig försörjning, att leva och bo och inkluderas i samhället. Flyktingar överlever i dessa läger, men de lever inte – de har inget riktigt liv. Flyktingläger är därför ingen bra lösning för att hjälpa människor. Det är en billig lösning, men det är ingen bra och ingen mänsklig värdig lösning.

Givetvis finns det skillnad i flyktingläger där det finns läger som både är bra och mindre bra, men tittar vi nu på flyktinglägren i Libanon, Turkiet, Jordanien och Egypten så ser vi att dessa länder har tagit emot över 4 miljoner människor. Libanon har tagit emot 1,5 miljoner och Turkiet har tagit emot 1,4 miljoner. Nyligen drog en sandstorm igenom Libanons flyktingläger som orsakade många besvär hos flyktingarna eftersom lägren inte är byggda för att stå emot. Vintertid hamnar snö på taken så tälten rasar samman. Det är inte värdigt för människorna. Det sprids massa sjukdomar och det är brist på sanitära möjligheter – vatten, avlopp, tvättmöjligheter, toaletter, hygien. Allt detta är bristfälligt.

Det är helt enkelt så att det har kommit för många människor på för liten plats. Det är inte mänskligt att stoppa in fler människor i dessa läger. Både Libanon och Jordanien har nu stängt sina gränser och tar inte emot fler, för det är helt enkelt fullt – det ryms inte fler. Flyktingströmmen minskas inte för att flyktinglägren blir fulla och överfulla. Och flyktingarna behöver en plats att vara på, därför måste vi öppna våra gränser i Europa och ta emot dem och inkludera dem i samhället och låta dem jobba och skapa sina liv som de önskar att göra.

Det pågår 8 väpnade konflikter i Mellanöstern, varav kriget i Syrien är ett av dem. Detta krig förs framförallt mellan tre grupper: ISIS, rebellerna och regimen. Rebellerna består av flera löst sammanhängande grupper. ISIS, rebellerna och regimen krigar alla mot varandra. Rebellerna krigar dessutom inbördes mot varandra eftersom de olika rebellgrupperna är som sagt olika grupperingar som inte kommer överens. Detta innebär att det som finns i Syrien nu är kaos. Ett rejält kaos. Det är därför som människor flyr därifrån. Det är inte möjligt att bygga upp Syrien igen på plats inne i Syrien, inte så länge som granaterna exploderar och bomberna smäller.

UNHCR (FN:s flyktinghjälp) själva har receptet; både ge hjälp till människorna i närområdet och ge hjälp till flyktingar som flyr till Europa och andra platser längre från närområdet. Närområdena kan inte hushålla alla, det fungerar inte, det är för många flyktingar och för liten yta. Som sagt, närområdena har redan tagit emot miljoner. UNHCR själva rekommenderar att Europa öppnar upp och tar emot fler flyktingar, det är deras önskan. Enligt UNHCR så behöver flyktinglägren och närområdena avlastning. Det är därför som UNHCR och FN kritiserar Europa och andra länder för att inte ta emot tillräckligt många flyktingar.

Att ta emot fler flyktingar är precis det som EU nu diskuterar att göra, vilket är mycket positivt. Det handlar om både hjälpa i anslutning till konflikten och att hjälpa dem som söker sig till Europa.

Jag är positiv till att vi klarar detta, att vi kan lösa detta, tillsammans och med gemensamma krafter, genom samarbete mellan länder och folk, samarbete mellan människor. För vi alla befinner oss på samma planet, vi tillhör samma mänsklighet och därmed är vi alla samma familj.

Öppna gränserna, låt oss vara medmänskliga, låt oss se att från ett högre perspektiv existerar inga etniciteter eller olika kulturer eller bakgrunder. Från ett högre perspektiv är alla värdefulla, alla viktiga. Låt kärleken vara det som alltid segrar, en kärlek som ser alla människor, en kärlek som ser oss alla tillhörande samma familj, oavsett vår position i samhället, oavsett sexualitet eller könsidentifikation, oavsett religion, oavsett socioekonomiska förhållanden. Vi är alla värdefulla, vi är alla bröder och systrar, vi är han, hon och hen i samma mänsklighet.

En kärlek, ett hjärta, en enda nation. Hela planeten tillsammans en nation alla vi tillsammans.

Barn dör i medelhavet, för deras föräldrar har ansett att det är värt risken att dö för att ta sig till Europa – det är ändå bättre än alternativet att stanna kvar. Familjer flyr från Syrien, Afghanistan och från Nordafrika. Det är krig, terrorism, svält och hungersnöd som är orsaken. Det finns politiska rörelser i Europa som bygger stängsel, som uttrycker dessa flyktingar som problem för välfärden, som tärande, som bidragstagare. Det finns politiska ideologier som menar att det är skillnad på liv och liv, där en vit heterosexuell kristen är mer värd än en mörkhyad eller muslim. Det är rasism. Europa har spenderat miljoner för att rädda banker undan en kris, nu är det dags att rädda människor, att rädda mänskligt liv, verkliga människor av kött och blod.

Jag säger att varje liv är värdefullt, varje liv är värt att försöka rädda. Det är det som medmänsklighet är, att vi gör vårt bästa för att rädda så mycket liv som möjligt, att vi skapar en värld där det är möjligt att rädda liv. Det är dags att riva Europas murar, att riva gränserna och låta människor få ta sig hit.

Låt oss inte hemfalla åt rasismen och andra avhumaniserade värderingar från 1930-talet, låt oss inte hemfalla åt apartheid eller annan exkludering av människor. Låt oss vara medmänskliga och se att allt liv är värdefullt.

Det är dags att ta emot människor som flyr för sina liv, att ta emot dem med kärlek, att erbjuda dem trygghet och omsorg. En plats för vila och rehabilitering. Att de får känna att de är människor och inkluderade i samhället.

Annonser