You are currently browsing the monthly archive for maj 2016.

De senaste dagarnas debatt om svenska förorter tycks landa i samma konklusion som förr, nämligen att det traditionella receptet med fler poliser och hårdare tag är det bästa. Jag konstaterar att samhällsvetenskaplig forskning än en gång ignoreras i den politiska debatten.

För grundorsaken till kriminella gäng, narkotikahandel, att ungdomar driver omkring på gator och torg utan något att göra, det är samma grundorsak som har funnits så länge och som fördjupas och allt mer biter sig fast. Det handlar om utanförskap, om arbetslösa och fattiga föräldrar, om drogproblem, trasiga familjerelationer, om ett samhälle som har dragit in på social service och närvaro i förorten. Det handlar om segregation, om klassklyftor där de rika blir allt rikare och de fattigare blir fattigare. Särskilt har detta expanderat sedan Carl Bildts regeringsperiod under 1990-talet. Vi ser helt enkelt resultatet av en nyliberal ekonomisk politik som skapar utanförskap och som exkluderar människor.

Vi ser också att konsumtionssamhället har rotat sig fast, ett kapitalistiskt samhälle där status och identifikation med materiella märkesvaror blir allt mer betydelsefullt. Vi ser ett samhälle där den senaste mobiltekniken, de senaste applikationerna och tekniska utrustningen ger innehavaren status och delaktighet, att känna sig som ”en i gänget”. Och detta kostar, detta behöver finansieras – vilket ungdomar i fattiga familjer inte har råd med. De växer upp i en värld där de ser att allt kostar mycket pengar. Fotbollsträning och andra fritidsaktiviteter kan kosta tusentals kronor per termin, det har inte låginkomstfamiljer råd med.

Den lösningen som tyvärr alltfler ser, det är de snabba pengarnas lösning, det handlar om illegal affärsverksamhet för att utöka ens intäkter och känna sig delaktig och trygg i en grupp som tar hand om en när samhället har misslyckats med det.

Jag känner mig oroad över utvecklingen, inte minst när många politiker fortfarande tror att fler poliser löser utanförskap. Det är dags för ett nytt synsätt, en ny politik som ser till människorna. Jag hoppas på politiker som tar ansvar för att minska klassklyftor och börja bygga ett inkluderande, varmt och välkomnande Sverige.

Raphael Mabo

Annonser
Annonser