You are currently browsing the monthly archive for september 2016.

Jag tror på en värld i frihet, och jag tror på att det förutsätter ett samhälle där människor har en bra grundtrygghet och där mängden pengar hos en själv eller hos ens föräldrar eller familj ej inverkar på ens förutsättningar att skapa sitt eget liv och få utbildning, vård och omsorg efter ens behov. När jag tittar runt i världen så ser jag en värld av ojämlikheter och klasskillnader, jag ser också en värld med mycket rädslor och allt högre röster hos de som vill isolera länder, folkgrupper, religioner och kulturer från varandra , en värld där militarismens och nationalismens höjda röster bygger murar och skapar nya konfliktytor och gör världen mer osäker. Samtidigt finns det också många som arbetar för en annan värld, en värld för gemenskap, samarbete och fred där människor får inkluderas, en gränslös värld med broar över nerrivna murar.

En grundförutsättning som jag ser för det nya samhället, det är basinkomst. En grundekonomisk trygghet som ger människor möjlighet att följa hjärtats längtan, skapa och vara kreativa. Jag tror att det ligger i varje människa en känsla för andra där vi vill hjälpa till, vara för service och samarbete där vi hjälps åt, men att denna känsla och kraft trycks undan i dagens samhälle där människor ska slå sig fram på andras bekostnad och se andra som konkurrenter istället för som kollegor. Jag är inte förvånad över att rasism, diskriminering och utanförskap samt våld och konflikter, är resultatet av vårt nuvarande dysfunktionella samhällsbygge.

En kravlös basinkomst som ingen behöver kämpa sig till, en basinkomst som en mänsklig rättighet, en existenspeng som tack för att man föddes och finns till, ett grundbidrag utan en förnedrande utredning av myndigheter som ser varje medborgare som en potentiell utnyttjare av systemet och en brottsling. Det ser jag fram emot.

Finansieringen ordnas genom skatt på överutnyttjande av naturresurser, markavgift och på miljöförstöring, utifrån iden att den som bidrar till sämre miljö, sämre ekologiska förutsättningar, gifter i vatten, markområden och luft, ska betala för det. Det ska vara olönsamt att förstöra naturen, det ska vara lönsamt att bevara naturen och underhålla ekologiska giftfria system med biologisk mångfald. Jag ser även i detta ett räntefritt samhälle.

Ännu längre fram ser jag en bytes- och tjänsteekonomi, utan pengar, utan bankkonton, utan ett samhälle som ständigt värderar, bedömer och skapar status genom fysiska attribut.

Jag tror på att drömma, för utan drömmar vore vi inte människor. Med drömmar har vi mål, vi har längtan som drivkraft och vi arbetar för kärlek och mänsklighet.

Annonser
Annonser