Jag vill se en värld där människor och kulturer blandas och får blandas, där man tillåter varandra istället för att se ner på människor som har annan hudfärg eller annan kulturell bakgrund. Jag vill se en värld där vi respekterar varandra istället för att döma ut andra för att de har ”fel” religion eller trosuppfattning.

Jag vill se en värld där vi är snällare mot varandra.

Det sker en ökande balkanisering i världen, en växande och destruktiv nationalism som splittrar människor och skapar konflikter och hittar på att människor ska vara åtskilda. Det är som att om människan inte har ett krig, så skapar hon ett bara för att människor vill slåss, människor vill ha konflikt.

Men jag tror att det egentligen handlar om att människor är arga, frustrerade, besvikna på världen, att det är rädsla och obearbetade känslor som kanaliseras ut på andra, särskilt på andra med andra hudfärger eller andra kulturella eller religiösa bakgrunder.

Det sker ett kollektivt skuldbeläggande av andra. Människor för ut och tar ut sina egna inre känslor på andra. Det menar jag är en destruktiv strategi.

Se Kadhammars artikel i Aftonbladet och reflektera över den, är balkanisering verkligen den värld vi vill skapa och lämna till våra barn och barnbarn?!
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/kaAzEB/balkaniseringen-tar-over-varlden

Annonser