Raphael Mabo är skribent och coach i personlig utveckling. Föreläsare, författare och kursledare. Har stöttat människor i utveckling sedan 1998. Akademiker med etnologi som huvudämne och idéhistoria som biämne. Certifierad coach i Zen Coaching Network och NLP Master Practitioner samt med utbildning i Neuro-Semantics.

Hemsida: www.raphaelmabo.se
Facebook: facebook.raphaelmabo.se
Bloggar: raphaelmabo.wordpress.com / raphaelmabokonsult.wordpress.com

Annonser