You are currently browsing the tag archive for the ‘islam’ tag.

I väst finns en stigmatisering av islam som innebär att muslimer är kvinnoförtryckare och att islam i sin grund förtrycker kvinnor. I detta finns utgångspunkten att väst är mer jämlikt, mer utvecklat och mer högtstående gällande synen på kvinnan. Denna generalisering av islam och muslimer, är något som många muslimska kvinnor och även muslimska feminister, är starkt kritiska mot.

Islam är en mångfacetterad och heterogen religion med många riktningar och många synsätt och med många olika sätt att vara muslim på. Att dra alla muslimer över en och samma kam blir djupt orättvist, och det göder rasism, intolerans och islamofobi.

Det är dags att nyansera debatten och diskussionen om kvinnobilderna inom islam och den muslimska kultursfären. En som gör detta är Evin Ismail, som är forskare i sociologi vid Institutet för bostads och urbanforskning, Uppsala universitet. Hennes forskningsintresse handlar om i vilka former, och i vilken utsträckning svenska muslimer blir utsatta för islamofobi.

För tidskriften Feministiskt perspektiv har hon skrivit en artikel som utgår från den marockanska sociologen Fatima Mernissi. Bl a diskuterar Evin Ismail kvinnobilder och översättningar i väst av klassisk arabisk litteratur som Tusen och en natt, och hon visar på skillnaderna där de västliga tolkningarna innebär en kvinnobild där kvinnan är underlägsen mannen, och den styrka hos kvinnorna och den intellektuella jämlikhet som finns i originalmaterialet – har tagits bort.

Jag tycker att detta visar på den eurocentrism som finns i väst när det gäller perspektiv på omvärlden utanför den västerländska idé- och kultursfären, en eurocentrism som utgår från att väst är överlägsen och mer utvecklad och bildad än den övriga världen, och där det som är utanför Europa omskrivs och förvrängs för att framställas i sämre dager än väst.

Jag tror absolut att den feministiska diskussionen skulle vinna på en mer nyansering där vi är öppna för att även ifrågasätta vår västliga syn på feminism och vad som är förtryck och inte. Världen är inte svart eller vit, utan fylld av nyanser.

Raphael Mabo

Annonser

Länk till fakta från Avaaz om händelserna i mellanöstern

Jag tror flera av oss har sett bilderna och artiklarna på svenska tidningars internetsidor och i tryckt form, kanske även bilderna och budskapen som har kablats genom televisionen om den senaste tidens händelser i mellanöstern. Debatten går varm på internetforum. Men, dessa bilder visar inte upp hela sanningen.

Ja det demonstrerades mot en aggressiv film som går till våldsam attack på den muslimska religionen och profeten Muhammed i synnerhet, men demonstrationerna var fredliga. Det våld som skedde uppstod i sammandrabbningarna mellan polis och demonstranter och jag tror att det våldet hade hänt oavsett vad man hade demonstrerat mot. Att polis använder hårdförda metoder där fredsamma demonstranter kan skadas och till och med dödas, det förekommer tyvärr i många delar av världen. Det är heller inte ovanligt att det finns aggressiva element som utnyttjar fredliga demonstationer till sina egna syften, som skiljer sig åt från demonstranternas syften. Det har hänt även i Europa när fredliga demonstrationer har urartat i våld och sammandrabbningar. Mördandet av den amerikanska ambassadören var ett terrordåd som använde protesterna som ett kamouflage och hade egentligen inget med den beryktade filmen att göra utan mer ska ses som ett svar på USA:s hårdförda mellanösternpolitik där USA stödjer diktaturer som Saudiarabien och har tiotusentals soldater i regionen.  Men detta är inte den bild som svenska massmedier lyfter fram. Det är inte så märkligt att många svenskar har en vinklad och skev bild av muslimer, islam och händelserna i mellanöstern när svensk massmedia för fram en vinklad och skev bild. Människor tror på vad de läser i tidningen, står det i tidningen är det sant, och de tror på bilderna de ser. Att det finns andra bilder, det är man inte medveten om. Svensk massmedia bär därför ett starkt ansvar för den ökande islamofobin och rasismen i Sverige.

Raphael Mabo
Skribent