You are currently browsing the tag archive for the ‘samarbete’ tag.

Idag är det Sveriges nationaldag, en dag för att fira nationen Sverige, landet Sverige i Europa på planeten Jorden i en del av universum och alltings oändlighet. Ja låt oss fira denna del av alltet idag, och när vi gör det – låt oss även reflektera över vilket Sverige som vi vill ha nu och i framtiden.

Det Sverige som jag vill leva i, det är ett Sverige som fortsätter att utveckla tolerans, demokrati och solidaritet. Ett Sverige där vi försvarar offentlighetsprincipen hos myndigheter och där vi respekterar människor oavsett hudfärg, religiös tro och livsåskådning, könsidentitet, kärleksval, utbildningsnivå och födelseort. Ett Sverige där vi utvecklar jämställdheten och jämlikheten mellan könsidentiteter. Ett Sverige där alla människor i detta land ges möjligheter och hjälp och stöd att följa och förverkliga sina drömmar.

Ett Sverige där vi har slutat dela in människor där vissa grupper är bättre och andra är sämre, ett Sverige där vi har slutat ställa grupper mot varandra, ett Sverige där vi har slutat att exkludera och istället allt mer inkluderar varandra. Ett Sverige där vi hjälper den som är svag, sjuk, fattig och hjälpsökande – oavsett hudfärg, bakgrund, kön eller religion och livsåskådning. Ett Sverige av mångfald och mångkultur, för vi människor är nyfikna och inspireras av varandra, vi utvecklas och går framåt i livets resa.

Idag tänker jag på de människor och den natur och de djur som ingår i den del av vår värld som kallas för Sverige, och jag tror på en omsorg om varandra, om naturen och om djuren. Och jag tror på att ha och visa denna omsorg och respekt i vår vardag gentemot varandra och sprida denna omsorg och respekt omkring oss och även ut i världen. Min dröm är att hela jorden är en planet av omsorg och respekt, ja ett helt universum av detta. Jag tror på att vi alla gör skillnad genom våra val i vår vardag, oavsett var vi bor och lever. Jag tror på en värld med öppna gränser där människor får röra sig och följa sina drömmar, längtan och hjärta. Där inga länder är bättre eller sämre än något annat, där inga folk eller grupper ställs mot varandra, där de starka inte längre nyttjar de svaga.

Jag tror på ett Sverige där vi samarbetar och samverkar, jag tror på en hel värld där vi samarbetar och samverkar över nationer, länder och grupper. Låt oss ta hand om varandra!

Raphael Mabo

Annonser

Sara Widén (Enhet) diskuterar dagens politiska klimat utifrån vetenskap om relationer och påverkan, att vi människor är reaktionella snarare än rationella. Det är en intressant artikel då den visar på att vi människor, inte minst i politiska sammanhang, påverkas av vår omgivnings ramsättande. Denna påverkan kan vara medveten eller omedveten. Om vi blir medvetna om vårt inre, att vi medvetandegör våra reaktioner och vår kommunikation, så tror jag att vi även kan börja diskutera inom politiska sammanhang om den gängse kulturen av smutskastning och polemisk retorik för att plocka poänger på varandra, hjälper eller stjälper en debatt och diskussion framåt som genererar lösningar. Medvetenhet är ett steg för förändring. Jag tror att den politiska kulturen skulle må bra av en förändring för mer samarbete, samverkan och fokus på lösningar än raljering.

Raphael Mabo